DIAGON - Transformace energetických diagramů

Motivace

V souvislosti s otevřením trhu s elektřinou je nezbytné mít pro potřeby nákupu a prodeje elektřiny k dispozici odhad diagramů oprávněných zákazníků pro určité období v budoucnosti - například pro příští rok. Často je potřeba zpracovat větší množství diagramů současně. Problém je, že jednotlivé diagramy často pokrývají rozdílná období, obsahují výpadky měření a jednotliví odběratelé mají velmi odlišný charakter spotřeby. Za těchto okolností je vytvoření diagramů pro dané období bez podpory specializovaného softwarového nástroje časově velmi náročným úkolem, při němž navíc může dojít k velmi nepříjemným chybám (např. posunu dat o hodinu, posunu dat o několik dnů, nesprávnému umístění svátků a podobně).

 

Charakteristika

Program DIAGON je nástroj určený k transformaci energetických diagramů na jiné uživatelem zadané období. Při transformaci energetického diagramu se zohledňují zejména následující vlivy a parametry:

Program DIAGON umožňuje zvolit, zda má výsledný energetický diagram zahrnovat státní svátky a/nebo závodní dovolené a jaký má mít trend. To z něj činí velmi užitečný a všestranný nástroj pro práci s energetickými diagramy.

 

Metodika

Systém používá znalostní přístup ke generování výsledných energetických diagramů. Použité algoritmy byly navrženy tak, aby poskytovaly dobré výsledky pro široké spektrum typů energetických diagramů, aniž by vyžadovaly pro každý diagram speciální nastavování (model spotřeby).

 

Vstupní a výstupní data

Potřebnými vstupními daty jsou hodinové odečty spotřeby nebo dodávky. Vstupní data musí zahrnovat alespoň jeden rok dat a mohou začínat libovolným dnem roku. Výstupními daty jsou hodinové odečty spotřeby nebo dodávky pro uživatelem zadané období. Vstupní data jsou načítána z tabulky MS Excel a výstupní data jsou ukládána do tabulky MS Excel.

 

Uživatelské prostředí

Program DIAGON je navržen jako doplněk tabulkového procesoru MS Excel. Vstupní diagramy se jednoduše zadávají pomocí tabulky v MS Excel a výsledné diagramy jsou opět uloženy do samostatné tabulky MS Excel. K zadávání parametrů programu slouží průvodce s velmi jednoduchým ovládáním nebo je možno program spustit v plně automatickém provozu.

 

Technická specifikace

Program DIAGON lze provozovat na běžném osobním počítači. Doporučené technické parametry jsou frekvence procesoru alespoň 800 MHz, velikost operační paměti alespoň 64 MB a místo na pevném disku zhruba 40 MB pro instalaci a dalších zhruba 10-200 MB pro provoz (podle množství spravovaných dat). Systém je určen pro softwarové platformy Windows 98, Windows NT 4.0 (service pack 4), Windows 2000 a Windows XP. Pro práci programu je dále potřebný MS Excel 97/2000/XP