Firma ARTINEL se zabývá vývojem metod a software pro obchod s elektřinou. Naše produkty pokrývají oblasti od krátkodobé predikce v reálném čase, přes střednědobou a dlouhodobou predikci spojenou se segmentací diagramů a interaktivním modelováním diagramů až po systém risk managementu pro obchodování v tržním prostředí. Kromě vývoje a prodeje software poskytujeme také služby na zakázku.


  

aktuality