ALADIN – optimalizace obchodu a výroby

Modul pro optimalizaci obchodu a výroby optimalizuje zisk s využitím:

Základní princip optimalizace je zobrazen na následujícím obrázku.

 

 

 

V horní části je zobrazena vrstva pořízení energie a výkonů. Energie se pořizuje:

Výkon se udržuje na vlastních zdrojích a případně se nakupuje. Kapacita profilů se nakupuje.

 

V dolní části je zobrazena vrstva prodeje energie a výkonů. Energie se prodává:

Výkon se prodává ve formě PpS nebo ve formě rezervy (regulačního výkonu). Kapacita profilů se nakupuje.

 

Nákup profilů ze/do zahraničí se modeluje pomocí cenových segmentů, které umožňují modelování reálných cenových křivek.

V systému se modelují následující typy PpS:

 

Rezerva (regulační výkon) je výkon udržovaný např. pro výpadky vlastních zdrojů, pro odchylky vlastních zákazníků apod. V systému se modeluje kladná a záporná rezerva.

V systému se modelují tři typy výrobních zdrojů:

Normální výrobní zdroje zahrnují následujícími funkce:

Optimalizace akumulačních a přečerpávacích zdrojů respektuje specifika těchto zdrojů.

Optimalizace umožňuje do úlohy zadat omezující podmínky pro libovolné skupiny kontraktů a pro libovolná časová období. Podmínky zahrnují omezení výkonu, energie a financí pro libovolné skupiny kontraktů a pro libovolné časové intervaly.

 

Výsledky výpočtu úlohy optimalizace obchodu a výroby jsou optimální (ve smyslu maximalizace zisku) časové řady:

Výsledné nasazení zdrojů a kontraktů respektuje všechny omezující podmínky, které byly v úloze zadány. Výsledné nasazení zdrojů, kontraktů na nákup a prodej energie, nákup profilů atd. zajišťuje maximalizaci celkového zisku z výroby a obchodu.

 

Výstupní textové sestavy mají formu tabulek v listech MS Excel a zahrnují základní energetické (výroba, nákup, prodej), výkonové (PpS a rezerva) a finanční (náklady a tržby) agregace a diagramy po hodinách. Grafické sestavy mají formu grafů zobrazovaných v integrovaném grafickém prohlížeči.