Výpočetní modul STEP

Optimalizace obchodování na spotovém trhu s elektřinou a denním trhu s podpůrnými službami

Výpočetní modul STEP je určen pro obchodníky a výrobce, kteří disponují výrobní kapacitou pro prodej energie a podpůrných služeb. Modul slouží pro krátkodobou optimalizaci nabídky na spotovém trhu s energií (např. OKO) a denním trhu s podpůrnými službami (DT PpS). Výsledkem výpočtu je rozdělení disponibilního výkonu mezi podpůrné služby a energie tak, aby byl maximalizován zisk s respektováním zvolených omezení rizika. Výpočet se realizuje vždy pro jednu hodinu. Výsledky mají formu více variant a pro každou variantu je spočten zisk a riziko. Výslednou variantu potom vybírá operátor podle uvážení míry zisku a rizika.

Vstupní data tvoří zejména podklady z technické přípravy výroby (minimální a maximální výkony, nákladová charakteristika, funkce vlastní spotřeby atd.), statistické informace o cenách na spotovém trhu (modul SPOT firmy ARTINEL), statistické informace o cenách na DT PpS apod.

Výsledkem výpočtu je optimální rozložení disponibilního výkonu mezi prodej resp. nákup energie na spotovém trhu a prodej výkonu na denním trhu s podpůrnými službami. Nabídka na nákup a prodej na spotovém trhu je strukturována podle pravidel OKO. Všechna vypočtená řešení jsou charakterizována z hlediska zisku a rizika