EDEN – vytváření, editace a modelování energetických diagramů

Program EDEN je určen pro vytváření, editaci a modelování energetických diagramů. Umožňuje vytvářet, editovat a modelovat diagramy i v případech, kdy nejsou k dispozici kompletní hodinová data, ale například pouze:

 

Diagramy je možno podrobně modelovat s využitím mnoha funkcí. Základní přístup je založen na týdenních šablonách (týdenní typový diagram). Zpracování týdenních šablon zahrnuje:

 

S pomocí jedné nebo více týdenních šablon je možno namodelovat hodinový diagram celého roku. Program obsahuje výpočetní funkce, které umožňují detailně modelovat průběh diagramu:

 

Výše uvedené funkce lze aplikovat na libovolná období diagramu tvořená jedním nebo více týdny, měsíci, kvartály nebo rokem. Kromě modelovacích funkcí program obsahuje další funkce nutné pro správu a komfortní ovládání programu:

Modelování týdenní šablony

 

 

Modelování celého roku